Image Alt

Regulamin Zwiedzania Muzeum

Informacje ogólne

1. Zwiedzanie ekspozycji w muzeum odbywa się w ustalonych przez kuratora Muzeum godzinach.

2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) są zamieszczone w recepcji Pałacu Sulisław oraz na stronie internetowej Muzeum.

3. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać wraz z biletem przed rozpoczęciem zwiedzania.

4. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu.

Zasady zwiedzania

1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.

2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.

4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.

5. Fotografowanie i filmowanie amatorskie bez dodatkowego oświetlenia w tym lampy błyskowej i statywu jest bezpłatne. W wypadkach szczególnych muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.

6. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

7. Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać na adres mailowy: rezerwacja@sulislaw.pl

W muzeum obowiązuje zakaz:
  • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta),
  • palenia oraz używania otwartego ognia,
  • wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
  • wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu,
  • fotografowania z użyciem statywu oraz lamp,
  • rozmawiania przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.
Ochrona danych osobowych

W Muzeum oraz na terenach wokół budynków, między innymi na dziedzińcach i w ogrodach, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej Muzeum odbywać się będzie na następujących zasadach:

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Pałac Sulisław (ul. Sulisław 24 49-200 Grodków, rezerwacja@sulislaw.pl, 501 627 775)

b) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Muzeum oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą a z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (D. U. 2014, poz. 1240).

c) Zapis obrazu jest elementem prawnie chronionym i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Muzeum. W związku z tym nie posiada Pani/Pan prawa dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.

d) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

e) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Muzeum Pałacu Sulisław jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Muzeum.

f) Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu. Muzeum nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły.

Gdzie mogę nabyć suweniry i pamiątki z Muzeum?

O wszystkie dostępne produkty w sklepie Muzealnym należy spytać Kuratora przy zwiedzaniu lub w Recepcji Pałacu.

Anulowanie zakupu biletu

W celu anulowania lub zmiany bilety – prosimy o kontakt z Pałacem Sulisław drogą  mailową: rezerwacja@sulislaw.pl lub telefonicznie: 501 627 775

Czy na terenie Muzeum Sulisław dostępny jest parking?

Muzeum Pałacu Sulisław zapewnia darmowy parking zewnętrzny.

Pon ‒ Nd: 9:00 ‒ 18:00

Standard Wstęp do: Muzeum Porcelany i Galeria Portretów Bilet normalny: 25 zł/os. Emeryci, dzieci i młodzież do 16 lat: 10 zł/os. Dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny Wynajęcie przewodnika: - dla grup do 10 os.: 20 zł - dla grup powyżej 10 os.: 50 zł Premium Wstęp do: Muzeum Porcelany, Galerii Portretów, Sali Kongresowej, Pałacu Sulisław (Hol, Sala Myśliwska, Sala Balowa, Jadalnia, Piwnica) Bilet normalny: 35 zł/os. Emeryci, dzieci i młodzież do 16 lat: 20 zł/os. Dzieci do lat 7: wstęp bezpłatny Wynajęcie przewodnika: - dla grup do 10 os.: 30 zł - dla grup powyżej 10 os.: 65 zł

Sulisław 24, 49-200 Grodków